Тренд на цената на суровините

Цената на магнетот за ретки земји (магнет Неодимиум и магнет Самариум Кобалт) во голема мера зависи од цената на неговата суровина, особено од скапите материјали од ретки земјишта и материјалот од кобалт, кои честопати флуктуираат за некое посебно време. Затоа, трендот на цената на суровините е многу важен за корисниците на магнети да го закажат планот за набавка на магнет, да префрлат материјали за магнет или дури да ги суспендираат своите проекти… Со оглед на важноста на цената за клиентите, „Хоризонт магнетикс“ секогаш ги ажурира графиконите со цени за PrNd (неодимиум / празеодимиум) ), DyFe (диспрозиум / железо) и кобалт во последните три месеци. 

PrNd

PrNd 20210203-20210524

DyFe

DyFe 20210203-20210524

Ко

Co 20210203-20210524

Одрекување

Ние се обидуваме да обезбедиме целосни и точни цени на суровините погоре, кои се земени од признатата интелигентна компанија на пазарот во Кина (www.100ppi.com) Сепак, тие се само за препорака и ние не даваме никаква гаранција во врска со нив.